Anne Lise Ellingsæter om økninga i mødres ulønnede permisjon og fedrekvoten

Det er liten grunn til å bruke den ulønnede permisjonen som argument for å skrote eller redusere fedrekvoten, skriver Anne Lise Ellingsæter i en kronikk i Aftenposten.

Bildet kan inneholde: gjøre, logo, grafikk, merke.

Sammen med Ragni Hege Kitterød og Mari Teigen, bestrider Anne Lise Ellingsæter - professor emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi - at økninga i fedrekvoten fra 10 til 15 uker i 2018, er den direkte årsaken til at andelen kvinner som tar ulønnet permisjon øker.

Aftenpostens oppslag den 23. mars med overskriften «Andelen kvinner som tar ulønnet permisjon, økte kraftig etter at fedrekvoten økte», er ifølge kronikkforfatterne et godt eksempel på en sammenblanding av årsak-virkning og samvariasjon. De skriver at "samvariasjon vil si at to fenomener oppstår på samme tid, og en kan lett tro det er en sammenheng. Men det må undersøkes om det ene fenomenet virkelig er årsak til det andre fenomenet".

Ifølge Kitterød, Teigen og Ellingsæter er det med andre ord liten grunn til å bruke den ulønnede permisjonen som argument for å skrote eller redusere fedrekvoten.

Les hele kronikken i Aftenposten.

Publisert 4. apr. 2022 13:24 - Sist endret 4. apr. 2022 13:24