Andrea J. Nightingale om sammenhengen mellom klima og sosiale endringer

Vi må anerkjenne hvordan miljøforandringer og endringer i sosiale forhold er uadskillelig sammenflettet, poengterer Andrea J. Nightingale i nyhetsartikkel i Advanced Science News

Advanced Science News logo på mørkeblå bakgrunn

For å generere gode politiske reaksjoner på klimaendringene må vi spørre oss hvordan disse henger sammen med endringer i sosiale strukturer og menneskelig samhandling. Møter med klimakrisen kan oppleves dypt meningsfulle for mennesker, og vi bør koble oss på de relaterte følelsene for å skape empati, tverrkulturell solidaritet og for å sette bekymringene våre ut i handling.

Les hele artikkelen

Emneord: Klimapolitikk, Klimaendringer, Emosjoner, Sosial endring, Social change, Emotions, Climate change, Climate Policy
Publisert 14. feb. 2022 09:55 - Sist endret 14. feb. 2022 10:43