Mange brukere av illegale rusmidler tør ikke snakke med helsepersonell

Rusreformen kommer til å bli stoppet av Stortinget. Det store flertallet av brukere av illegale rusmidler skal fortsatt møtes med politi og straffereaksjoner. I en kronikk i Aftenposten skriver Willy Pedersen om en ny studie blant jevnlige brukere av illegale rusmidler. Den viser at mange unnlater å tilkalle ambulanse og å fortelle helsepersonell om eget bruk, av frykt for politiet.

Portrettbilde av Willy Pedersen

Les kronikken i Aftenposten.

Se også artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening, som er bakgrunn for kronikken.

Publisert 3. juni 2021 11:31 - Sist endret 3. juni 2021 12:34