Podkast: Hvordan kan vi få dekket behovet for helsepersonell fremover?

I podkasten Liberal halvtime tar Lars Erik Kjekshus til orde for at myndighetene i større grad må tenke scenarioer ut fra hva slags type helsevesen vi ønsker oss. Vil vi ha høy grad av spesialisering eller stor geografisk dekning? Samtidig gjør rask utvikling innen genteknologi og digitalisering det vanskelig å vite hvilke typer helsepersonell vi får bruk for.

Lars Erik Kjekshus

Hør denne episoden på Liberal halvtimes nettside eller der du hører podkaster.

Publisert 10. des. 2020 09:28 - Sist endret 10. des. 2020 09:28