Økt fedrekvote = økt ulønnet permisjon for mor?

Det synes å ha blitt etablert som et nytt faktum at lengre fedrekvoter fører til at mødre tar mer ulønnet permisjon. Men dette vet vi faktisk ikke. De tallene om økning i mødres ulønnede permisjon som sirkulerer i debatten, har sannsynligvis andre forklaringer enn fedrekvotens lengde, skriver Anne Lise Ellingsæter i en artikkel i Klassekampen.

Anne Lise Ellingsæter

Les artikkelen i Klassekampen (bake betalingsmur).

Publisert 16. nov. 2020 08:54 - Sist endret 5. jan. 2021 01:36