– Mennesker er den kraftigste løsningen på klimaendringene som eksisterer

Fem år etter Paris-avtalen skriver Karen O’Brien på bloggen til International Science Council om hva som skal til for oppnå avtalens målsetninger. Geografiprofessoren med bakgrunn fra FNs klimapanel er en av fire internasjonale eksperter som er utfordret til å peke ut veien framover.

Karen O'Brien

Karen O’Brien har gitt viktige bidrag til fire av rapportene fra FNs klimapanel. Hun er opptatt av de grunnleggende endringsprosessene som kreves, og hun var derfor et naturlig valg når den internasjonale vitenskaps-organisasjonen International Science Council vil dra i gang en debatt om status og framtidsutsikter for klimaarbeidet.

For å nå Paris-avtalens målsetninger, må potensialet hver enkelt av oss har som endringsagenter kobles på de politiske og tekniske løsningene, skriver O’Brien i innlegget:

The transformations we need … require us to adapt to the very idea that we can individually and collectively influence the future. Transformations will mean unleashing the power of human potential to care about change, to commit to change, and to effect change for a better life.

Les Karen O’Briens blogg-innlegg: The “How” of transformation.
 

Publisert 15. des. 2020 09:11