Stedbundne rikinger

Strategiske flyttemønstre blant de rikeste er mindre vanlig enn vi trodde. Sosial kapital lar seg vanskelig pakkes med i flyttelasset, i følge Maren Toft.

Maren Toft er postdoktor ved ISS. Foto: UiO

"Frykten for at høye skattesatser skal stimulere fraflytting er blitt et veletablert argument i den offentlige debatten: Hvis skattebyrden blir for stor for de aller rikeste, kan de lett falle for fristelsen og flytte til andre land med lavere skattenivå. Denne ideen om millionærflukt kimer bra med forestillinger om en rotløs, mobil elite med lite nasjonal eller lokal forankring, men det foreligger lite kunnskap om skatteflukt som fenomen."

Les hele artikkelen i Morgenbladet (krever abonnement)

 

 

 

Publisert 4. jan. 2019 09:54 - Sist endret 4. jan. 2019 09:54