Mormors hus på 60-tallet bestemmer hvordan barnebarna lykkes 55 år senere

Terje Wessel er intervjuet i en artikkel på NRK Ytring om forskningen som viser  hvordan besteforeldres bosituasjon på 1960-tallet påvirker barnebarnas bosituasjon i dag.

Publisert 25. mars 2019 13:45 - Sist endret 25. mars 2019 13:45