Kan ikke erstatte fødsler

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene som følger av lave fødselstall, konkluderer Grete Brochmann og Trude Lappegård.

"– Det store samfunnsøkonomiske problemet vi står overfor er eldrebølgen. Det er en demografisk utfordring som man i beste fall kan utsette med innvandring. Innvandrere blir også gamle. Tilleggsutfordringen kommer av at man så langt, grovt sagt, ikke har greid å integrere innvandrere i en slik grad at det ikke betyr ekstra utgifter, sier Brochmann."

"– Det er ønskelig å unngå skjevfordeling mellom gamle og unge. Innvandring kan bidra med arbeidskraft som skyver på problemet, men det er ikke en løsning, sier Trude Lappegård."

Les artikkelen i sin helhet hos Klassekampen 

Grete Brochmann. Foto: UiO
Trude Lappegård. Foto: UiO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. jan. 2019 10:01 - Sist endret 10. jan. 2019 10:01