Høringen om åpen tilgang til forskning var ingen utredning

Forkjemperne for Plan S må nå slutte å påstå at høringen om åpen tilgang var en tilstrekkelig utredning, i følge professor Torbjørn Skardhamar.

Professor Torbjørn Skardhamar. Foto: UiO

"Man kunne gått gjennom rapporten punkt for punkt og påpekt store svakheter i så godt som hvert eneste underkapittel, men noen eksempler får holde her."

"Den mest påfallende mangelen i rapporten er at det ikke er en tydelig redegjørelse av problemet og hva man vil oppnå. Det er vanskelig å se noe annet enn at manglende åpen tilgang i seg selv er problemet og det man vil oppnå er åpen tilgang. Det er i så fall i høyden et prinsipielt standpunkt, men kan ikke kalles en problembeskrivelse. Dessuten burde også prinsipper kunne redegjøres bedre for."

Les hele kronikken i Khrono

Publisert 21. jan. 2019 11:01 - Sist endret 21. jan. 2019 11:01