EU har beriket nordisk likestillingspolitikk

Cathrine Holst er intervjuet i Kilden, som en av redaktørene og medforfatter av boka Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.

Les intevjuet på Kildens nettsider.

Se også forlagets presentasjon av boka og tidligere intervju med Cathrine Holst på ARENAs nettsider.

Publisert 2. mai 2019 13:37 - Sist endret 2. mai 2019 13:37