Er det grunn til ståhei om fedrekvoten?

Innvendingene mot økt fedrekvote er mange. Men er de gode? spør professor Anne Lise Ellingsæter i sin kronikk i Dagens Næringsliv.

Anne Lise Ellingsæter mener  den nye permisjonsmodellen er et skritt i riktig retning. Foto: UiO

"Kritikken av utvidelsen av fedrekvoten til 15 uker fra 1. juli 2018 har fått stor plass i mediene. Mødre som tar ut egen kvote pluss fellesdelen, kan nå ta ut omtrent åtte–ni måneder permisjon (100 eller 80 prosent kompensasjonsgrad). Hvor alvorlige er innvendingene?"

Les kronikken i Dagens Næringsliv

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 1. mars 2019 10:04 - Sist endret 1. mars 2019 10:09