Det ligger anerkjennelse i å ta konflikter

Er konflikter et tegn på vellykket integrering av innvandrere? Grete Brochmann har skrevet en kommentar i Morgenbladet etter å ha hørt den tyske sosiologen Aladin El-Mafaalani snakke om «integrasjonsparadokset».

Les artikkelen i Morgenbladet.

Publisert 6. mai 2019 14:24 - Sist endret 6. mai 2019 14:24