Bør vi føde flere barn?

Nordmenn får stadig færre barn – og vi blir stadig eldre når vi får vårt første. Men hvor problematisk er det egentlig? Anne Lise Ellingsæter har sett nærmere på årsaker til og konsekvenser av at fødselstallene i Norge har gått ned. 

Anne Lise Ellingsæter er professor i sosiologi og leder av Ellingsæter-utvalget (NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene). Foto: UiO

"Fruktbarheten synes å være i fritt fall. Statistisk sentralbyrå melder om «rekordlav fruktbarhet»: I 2017 fikk kvinner i fødedyktig alder i gjennomsnitt 1,62 barn. Nedgangen har skapt sterk bekymring blant enkelte. Solberg-regjeringen har nedsatt en «fødegruppe» som skal finne tiltak som kan øke fødselstallet. Statsministeren bruker nyttårstalen til å be nordmenn lage flere barn. Men spørsmålene står i kø: Hvorfor går fruktbarheten ned? Hva bør statens rolle være? Er det egentlig grunn til bekymring?"

Anne Lise Ellingsæter har skrevet en kronikk i Klassekampen der hun diskuterer årsaker til og konsekvenser av at fødselstallene i Norge har gått ned. 

Kronikk i Klassekampen 5.januar 2019 (krever innlogging)

Kronikk i PDF format

Publisert 7. jan. 2019 12:46 - Sist endret 7. jan. 2019 12:46