- Alle bør jobbe heiltid

Sidan 70-talet har deltidsarbeid endra seg frå å representere moglegheiter for kvinner som ønskte å gå ut i arbeidslivet, til å bli ei utfordring for velferdsstatens bereevne.  I dag er det eit uønskt fenomen: Alle bør jobbe heiltid, seier Anne Lise Ellingsæter.

Les heile saka på kjønnsforskning.no

Publisert 5. nov. 2019 07:52 - Sist endret 10. jan. 2021 17:52