Vil ha utredning om Plan S

Professor Gunn Elisabeth Birkelund m.fl. krever utredning om Plan S i Khrono.

"Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde."

Det skriver Gunn Elisabeth Birkelund, Ole M. Sejersted, Hans Petter Graver, Anders Elverhøi og Øystein Hov i denne kronikken i Khrono.

Publisert 19. nov. 2018 10:18 - Sist endret 19. nov. 2018 13:34