Stadig flytting hindrer integrering

Andelen innvandrere som eier bolig er mye lavere sammenlignet med resten av befolkningen. Dette medfører at de ofte er på flyttefot. Professor Terje Wessel og postdoktor Are Skeie Hermansen er intervjuet om mulige årsaker i Vårt land.

– Boligmarkedet hindrer integrering, advarer forskere. Foto: Colorbox

- Terje Wessel, mener den høye andelen innvandrere som leier boligen sin, henger sammen med arbeidsledighet: - De har lavere sysselsetting og et lavere inntektsnivå enn den generelle norske befolkningen. Det er også lav sysselsetting blant innvandrerkvinner, dermed har de også mindre kapital til kjøp av bolig, sier han. Konsekvensen er dårligere integrering.

- Postdoktor ved Universitetet i Oslo, Are Skeie Hermansen, forsker på etnisk segrering i skole og nabolag. Han mener forklaringen på hvorfor innvandrere havner lavest på den økonomiske rangstigen er kompleks. Årsakene har delvis med innvandrergruppene selv, delvis med det norske samfunnet, og delvis med samspillet mellom de to.

Les hele artikkel hos Vårt Land (krever innlogging)

Publisert 8. jan. 2018 10:43 - Sist endret 8. jan. 2018 10:43