Slik rangerer norske leger sykdommene våre

– Alvorlige sykdommer med tydelige symptomer rangeres høyt. Om de også kan behandles raskt og dramatisk, og forekommer i et organ høyt oppe i kroppen, vil de ha høy prestisje i medisinen, sier professor Dag Album til NRK.

Dag Album. Foto: UiO

Siden 1991 har Dag Album sammen med andre forskere forsket på hvordan helsevesenet i Norge rangerer sykdommer.

Konklusjonen er klar: Det er mer stas med noen sykdommer enn andre. Forskning over 25 år viser at hjerteinfarkt, leukemi og hjernesvulst er de som rangeres høyest, mens fibromyalgi og psykiske lidelser ligger på bunn.

Rekkefølgen har endret seg lite i løpet av de 28 årene Dag Album og kollegaene har forsket på sykdomsprestisje.

– Det gjennomgående bildet er at det har vært få forandringer i rekkefølgen. De endringene som har skjedd, kommer av at behandlingen er blitt en annen, sier han og peker på hjerneslag som et eksempel.

Les saken hos NRK.no

Publisert 30. jan. 2018 10:52 - Sist endret 25. juli 2018 12:28