Oslo-skolen består ikke lakmustesten i sosial utjevning

Det er ikke er grunnlag for å hevde at Oslo-skolen fungerer mer sosialt utjevnende enn skoler andre steder eller er blitt bedre over tid, i følge Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren.

Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren

Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren. Foto: UIO

I august 2017 sa utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen i NRKs «Dagsnytt 18» at Oslo-skolen har vært god til å utjevne sosiale forskjeller. Det er Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren uenig i. Forskjellen mellom avgangskarakterene til barn av høyt og lavt utdannede foreldre er ikke blitt mindre i Oslo over tid, og denne forskjellen er heller ikke mindre i Oslo enn i landet som helhet.

Forskjellen mellom avgangskarakterene til barn av høyt og lavt utdannede foreldre er ikke blitt mindre i Oslo over tid, og denne forskjellen er heller ikke mindre i Oslo enn i landet som helhet.

Kronikk: Oslo-skolen består ikke lakmustesten i sosial utjevning  (Aftenposten 5.september)

Debattinnlegg: Avgangskarakterer er viktige for sosial utjevning  (Aftenposten 8.september)

 

Publisert 11. okt. 2017 14:16 - Sist endret 26. jan. 2021 10:32