Farsrolle i takt med tiden

Dagens kvoter bidrar til å videreføre en kjønnsskjev bruk av permisjonen, i følge professor Anne Lise Ellingsæter. 

Anne Lise Ellingsæter

Anne Lise Ellingsæter. Foto: UIO

Anne Lise Ellingsæter har skrevet en kronikk i Klassekampen hvor hun diskuterer fremtidens foreldrepermisjon og hvordan denne burde fordeles mellom mor og far.

Hun har tatt utgangspunkt i arbeidet med NOU  rapporten 2017:6 «Offentlig støtte til barnefamiliene» som ble presentert tidligere i år.
 

Kronikken er tilgjengelig her (PDF format).

Publisert 28. aug. 2017 11:19 - Sist endret 4. jan. 2021 21:54