Bosetter seg i samme type strøk som de har vokst opp i.

Barn av innvandrere bosetter seg i strøk som ligner på dem de selv har vokst opp i. Men kvinner med indisk og vietnamesisk bakgrunn velger annerledes, i følge Pål Oskar Hundebo.

Pål Oskar Hundebo. Foto: Privat

I en masteroppgave støttet av Osloforskning har Pål Oskar Hundebo undersøkt hvorvidt norskfødte barn av ikke-vestlige innvandrere har bosatt seg i nabolag med høy andel innvandrerbefolkning som 30-åringer.

Konklusjonen var klar;  - norskfødte barn av ikke-vestlige innvandrere som har vokst opp i nabolag med høy innvandrerandel bosetter seg i tilsvarende nabolag når de er voksne, sier Hundebo.

I forbindelse med sin masteroppgave har Pål Oskar Hundebo blitt intervjuet av Aftenposten. 

Klikk her for å lese intervjuet.

 

Publisert 25. aug. 2017 12:24 - Sist endret 25. aug. 2017 12:27