Slik er formuen delt i Oslo

Forskning fra Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved ISS ble sitert i saken fra Aftenposten 20. oktober 2016.

Øyvind Wiborg

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved ISS. Foto: UiO/©

For tre år siden hadde bare ett av Oslos nabolag en gjennomsnittsformue på over 10 millioner kroner. I dag er det hele 11.

 

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, sier at den største formuesulikheten mellom fattige og rike ser ut til å handle om finansformue.

– Aksjeutbytte og obligasjoner er eksempler på finansformue som har forsterket skillelinjene mellom de rike og fattige i Norge og Oslo. Økningen i formue kan komme av at flere har hatt mer aksjeutbytte de siste årene. Og så handler det nok mye om arv, sier Wiborg som blant annet jobber med økonomisk ulikhet i Norge.

Prisveksten på boliger og annen eiendom er også med på forsterke forskjellene, men ifølge Wiborg så er ikke dette den viktigste årsaken.

– Når det gjelder boligpriser i Oslo, så har de økt i alle bydeler de siste årene, så det forklarer ikke nødvendigvis fullt ut at formuesforskjellene øker så ulikt i enkelte deler av byen. Samtidig kan det også handle om at folk med mye penger flytter seg til bestemte områder, noe som forsterker effekten, sier Wiborg.

Publisert 21. okt. 2016 09:35 - Sist endret 26. okt. 2020 13:55