Slik er formuen delt i Oslo

Forskning fra Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved ISS ble sitert i saken fra Aftenposten 20. oktober 2016.

Øyvind Wiborg

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved ISS. Foto: UiO/©

For tre år siden hadde bare ett av Oslos nabolag en gjennomsnittsformue på over 10 millioner kroner. I dag er det hele 11.

 

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, sier at den største formuesulikheten mellom fattige og rike ser ut til å handle om finansformue.

– Aksjeutbytte og obligasjoner er eksempler på finansformue som har forsterket skillelinjene mellom de rike og fattige i Norge og Oslo. Økningen i formue kan komme av at flere har hatt mer aksjeutbytte de siste årene. Og så handler det nok mye om arv, sier Wiborg som blant annet jobber med økonomisk ulikhet i Norge.

Prisveksten på boliger og annen eiendom er også med på forsterke forskjellene, men ifølge Wiborg så er ikke dette den viktigste årsaken.

– Når det gjelder boligpriser i Oslo, så har de økt i alle bydeler de siste årene, så det forklarer ikke nødvendigvis fullt ut at formuesforskjellene øker så ulikt i enkelte deler av byen. Samtidig kan det også handle om at folk med mye penger flytter seg til bestemte områder, noe som forsterker effekten, sier Wiborg.

Les hele saken i Aftenposten.

Publisert 21. okt. 2016 09:35 - Sist endret 21. okt. 2016 09:35