Seks grunner til at ungdom drikker mindre

Foreldrene gleder seg over at Europas største taxfree åpner på Gardermoen. Barna deres slutter å drikke. Av Willy Pedersen, fra Aftenposten, 11. sept. 2016

Nei, takk.

Illustrasjon: Ane Hem

Vi har bekymret oss over ungdom som lever utagerende og debuterer tidlig med alkohol. Departementer og direktorater har tatt det på alvor, forskere har fått bevilgninger, skolene har hatt ruskonsulenter. Selv har jeg holdt mange hundre foredrag om temaet, landet rundt.

Så skjedde det noe. Alkoholkonsumet blant unge begynte å falle. Vi oppdaget det ikke med en gang, for i eldre aldersklasser fortsatte det å stige.

Publisert 20. sep. 2016 13:29 - Sist endret 1. des. 2020 09:31