Innvandrerbarnas klassereise

Nå kan vi se fremveksten av en ny, etnisk sammensatt norsk middelklasse. Det er et paradoks. Av Are Skeie Hermansen.

Skolebarn

Illustrasjon: Aftenposten©

Bidrar vår velferdsstat både til svak arbeidsmarkedstilknytning blant lavt utdannede innvandrere og sterk sosial mobilitet blant deres norskfødte barn?

Inkludering av innvandrere og deres etterkommere som fullverdige samfunnsmedlemmer, er en sentral utfordring for Norge. Det er derfor bekymringsfullt at mange innvandrere er svakt økonomisk integrert i Norge. Sysselsettingsgapet mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen er her av de høyeste i OECD-landene.

Publisert 14. okt. 2016 10:20 - Sist endret 26. okt. 2020 13:54