For hippier og høyrefolk

Straffesanksjonene for narkotika rammer målrettet de svakeste. Hvorfor er ikke liberalisering en sak for venstresida? Av Willy Pedersen. Klassekampen, 10. sept. 2016.

Willy Pedersen

Prof. Willy Pedersen fra Institutt for sosiologi og samfunns­geografi. Foto: UiO

Bjørgulv Braanen konkluderer i en kommentar her i avisa med at narkotikapolitikken er nokså vellykket, mens han polemiserer mot ungdomspolitikere som ønsker endring. Braanen har jo vanligvis bra politisk intuisjon.Her bommer han. Hvorfor?

Enkelt sagt består narkopolitikken av en «myk» og en «hard» side. Den myke består av kultur, sosial forebygging, utekontakter,institusjoner i behandling og ettervern. Her gjøres det mye bra arbeid. Helseminister Bent Høie nyter allmenn respekt, selv om han er nølende med å tillate røyking av heroin i sprøyterom og heroinassistert behandling.

Les hele artikkelen. (pdf)

Publisert 26. okt. 2016 14:03 - Sist endret 26. okt. 2016 14:03