Fengslene skal ikke være drivhus for terrorisme

Forskning fra Katrine Fangen og Åshild Kolås ble sitert i saken fra VG 16. august 2016.

Katrine Fangen

Katrine Fangen, professor og instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Foto: ©UiO

Regjeringen vil unngå radikalisering av fangere i norske fengsler. Fra VG:

Professor og instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Katrine Fangen, har sammen med Åshild Kolås nylig publisert en vitenskapelig artikkel i Critical Studies on Terrorism som tar for seg syriafarere og spørsmålet om man skal forsøke å reintegrere eller straffeforfølge dem.

Her kommer det frem at politikeres standpunkt til hvordan man skal håndtere hjemvendte syriafarere er koplet sammen med hvordan man oppfatter dem, enten det er som «bortkommen ungdom» eller ekstremister med terror som oppgave.

Les hele saken: vg.no

.

Publisert 23. aug. 2016 14:03 - Sist endret 21. juni 2018 13:46