I media

Vi har samlet noen presseklipp der ansatte ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har uttalt seg i media i intervju, kronikker eller gitt andre bidrag i offentlig debatt. Listen er ikke fullstendig.

Torkild Hovde Lyngstad
Publisert 20. jan. 2020 13:52

Demografifaget i Norge smuldrer opp.  Noen må gis ansvaret og de nødvendige ressurser for å følge det opp, skriver Torkild Hovde Lyngstad i Morgenbladet.

Willy Pedersen
Publisert 20. jan. 2020 13:09

Willy Pedersen har skrevet en artikkel om franske Virginie Despentes' trilogi om Vernon Subutex i Morgenbladet, "et vilt og voldsomt kurs i utenforskapets nyanser".

Portrettbilde av Camilla Houeland
Publisert 13. jan. 2020 13:44

Angrep på arbeidstakerrettigheter er angrep på demokratiet, men de blir sjelden satt fokus på av næringslivet eller i bistandsbransjen, skriver Camilla Houeland i Bistandsaktuelt.

portrettbilde av Cathrine Holst
Publisert 13. jan. 2020 12:36

Vi må kunne vente at politikarar les ei utgreiing før dei skyt ho ned, seier Cathrine Holst i eit intervju med Dag og Tid. 

Willy Pedersen
Publisert 9. jan. 2020 13:49

Å lese Rusreformutvalgets utredning er som å våkne fra et mareritt og høre kloke mennesker diskutere vanskelige spørsmål på en rolig måte, skriver Willy Pedersen i Morgenbladet.

Portrettbilde av Per Gunnar Røe
Publisert 16. des. 2019 10:22

Økt kunnskap om de sosiale konsekvensene av klimatiltak er nødvendig, ellers risikerer vi en klimapolitikk som ikke virker godt nok, skriver Per Gunnar Røe med flere i en kronikk på forskning.no.

Publisert 5. des. 2019 12:39

For første gang er det foretatt en felles skandinavisk spørreundersøkelse om hvilke krav som bør stilles for å oppnå statsborgerskap. Grete Brochmann, Marta Bivand Erdal og Arnfinn Haagensen Midtbøen skriver om funnene i Aftenposten.

Portrettbilde av Jørgen Eiken Magdahl
Publisert 2. des. 2019 09:30

I en kronikk i Klassekampen skriver Jørgen Eiken Magdahl om globale fagforeningers bruk av flere former for strategier og maktmidler.

Bildet kan inneholde: sittende, bein, lår, blond, fottøy.
Publisert 1. des. 2019 16:00

Professor Grete Brochmann, som ledet utvalget som i 2011 konkluderte med at EØS-reglene gjør trygdeeksport lovlig, gjestet NRKs Torp for å snakke om NAV-skandalen.

Publisert 1. des. 2019 15:18

 Det har vært for mye gjensidig tillit innad i systemene, skriver Grete Brochmann i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 1. des. 2019 15:03

Hva skjer under en tripp? Willy Pedersen skriver i Morgenbladet om forskning på psykedelika og muligheten å for å benytte det i terapi.

Portrettbilde Maren Toft
Publisert 1. des. 2019 14:46

Boligformue utgjør en viktig ulikhetsdimensjon i Norden, skriver Maren Toft i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 11. nov. 2019 08:16

Samtidig som den sosiale ulikheten øker, virker det stadig vanskeligere å se hvor den øvre middelklassen skal kunne finne økt forståelse for vanlige folks liv, skriver Jørn Ljunggren og Marte Mangset i en kronikk i Aftenposten.

Publisert 5. nov. 2019 07:52

Sidan 70-talet har deltidsarbeid endra seg frå å representere moglegheiter for kvinner som ønskte å gå ut i arbeidslivet, til å bli ei utfordring for velferdsstatens bereevne.  I dag er det eit uønskt fenomen: Alle bør jobbe heiltid, seier Anne Lise Ellingsæter.

Publisert 24. okt. 2019 15:40

De elevene som brenner for norsk litteratur, dataspill eller musikk, bør få fordype seg i dette. Så får vi heller akseptere at det er kjønnsforskjeller i elevenes preferanser og interesser, skriver Gunn Elisabeth Birkelund i en kommentar til utredningen om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3).

Publisert 21. okt. 2019 13:24

Det er en livsklok og varm roman Kjersti Ericsson har skrevet om den radikale delen av kvinnebegelsen som hun selv var en del av på 70-tallet, skriver Grete Brochmann i Morgenbladet.

Publisert 23. sep. 2019 15:31

Jeg tror utfallet av årets lokalvalg på mange måter kan tolkes som en reaksjon på «snikprosesser» i samfunnsutviklingen, skriver Grete Brochmann i Morgenbladet.

Publisert 5. sep. 2019 13:42

Hvorfor har forsøk på subsidiekutt ført til streiker, opprør og en diktators fall? spør Camilla Houeland i en artikkel i Bistandsaktuelt.

Bildet kan inneholde: ansikt, hake, hode, hud, panne.
Publisert 22. aug. 2019 16:24

Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent til 25 prosent, skriver Adrian Farner Rogne, Willy Pedersen og Anders Bakken i en kronikk i Aftenposten.

Publisert 8. juli 2019 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Ragnhild Steen Jensen har skrevet et blogginnlegg på LSE Business Review om holdninger til kvinners deltidsarbeid i Norge siden slutten av 70-tallet.

Bildet kan inneholde: kart, linje, illustrasjon.
Publisert 4. juli 2019 09:27

Erfaringene er med på å prege hvor i Oslo skeive oppholder seg og hvor de ønsker å bo, skriver Sara Fanny Sandberg Vik i en kronikk i Aftenposten, basert på hennes ferske masteroppgave i sosiologi.

Portrettbilde: Lars Böcker
Publisert 25. juni 2019 09:52

I iveren etter å stimulere til en rask utfasing av fossildrevne biler, er det viktig å ikke glemme at også nullutslippsbiler påfører samfunnet kostnader, som kø og trafikkulykker, skriver Lars Böcker sammen med Tanja Winther og Katinka Holstmark i Dagens Næringsliv

Publisert 17. juni 2019 14:29

Mange bruker cannabis. Men det er ungdom fra arbeiderklassen som blir tatt av politiet, skriver Willy Pedersen i en artikkel i Aftenposten.

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Offisielt, Business, Kollisjonsarbeider.
Publisert 17. juni 2019 14:20

Har vi ikke lest Hannah Arendt før, bør vi lese henne nå, skriver Cathrine Holst i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 4. juni 2019 13:46

Bekymringene om kvalitetskontroll blir ikke tatt på alvor, skriver Torbjørn Skardhamar i Khrono etter å lest de endelige retningslinjene for Plan S om åpen tilgang til publisert forskning.