UiOs mest populære mastergrad feirer 10-årsjubileum

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har over 800 søkere hvert år. I år er studieprogrammet ti år.

Marsipankake med påskriften "OLA 10 år!"

Foto: Kristian Leik Woie

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) blei etablert i 2011 som et tverrfaglig studieprogram ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS).

Professor Tian Sørhaug fikk oppgaven med å lage en mastergrad med Prosjektforum som et integrert emne. I tillegg blei det etablert et masteroppgaveemne og egne fordjupningsfag i organisasjonsteori og arbeidslivsstudier med et spesielt mål om å utvikle studentenes dømmekraft og kritisk refleksjon.

I 2016 overtok professor Lars Erik Kjekshus ansvaret som programleder og fortsatte arbeidet med å utvikle en sammenhengende og populær mastergrad i samarbeid med arbeidslivet og med en tverrfaglig tilnærming.

Antall studenter økte gradvis fra 20 til 60 og OLA har etablert seg som UiOs mest populære mastergrad med over 800 søkere hvert år. Nå kan programmet tilby studentene fem tverrfaglige fordjupninger, egne utvekslingsavtaler, gode samarbeidsarenaer med arbeidslivet, et aktivt og sosialt studentmiljø og en alumniorganisasjon.

Torsdag 31. mars gikk et jubileums- og nettverksseminar av stabelen i Professorboligen. Programledelsen takker alle som bidro til et begivenhetsrikt og minneverdig jubileum!

Publisert 5. apr. 2022 15:06 - Sist endret 6. apr. 2022 09:38