Andrea Nightingale får stipend fra det svenske Vetenskapsrådet

Et nytt forskningsprogram som skal studere sammenhengen mellom klimaendringer og global migrasjon har mottatt nærmere 30 millioner svenske kroner fra det svenske Vetenskapsrådet.

Andrea Nightingale, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, skal sammen med et internasjonalt team av forskere fra både naturvitenskapene og samfunnsfagene undersøke tre fjellområder der klimaendringene allerede påvirker levebrødet til lokalbefolkningen: Andesfjellene, det etiopiske høylandet og Himalaya.

Prosjektet har oppstart i 2022 og skal løpe fram til 2027.

Les mer om tildelinga på nettsidene til Universitetet i Gøteborg.

Publisert 31. jan. 2022 15:42 - Sist endret 31. jan. 2022 15:42