Sosiologen Inger Furseth utnevnes til æresdoktor i København

- En slik utnevnelse er en stor ære og betyr en anerkjennelse av min forskning og mitt forfatterskap innafor religionssosiologien, sier Inger Furseth om æresbemerkninga fra Universitetet i København.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, kinn, øyenbryn.

Foto: Kristine T. Lloyd

Gjennom en årrekke har Inger Furseth samarbeida med Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns universitet. Hun har leda flere nordiske forskningsprosjekter om religion og samfunn i Norden, skrevet flere grunnbøker i religionssosiologi og bidratt faglig på viktige områder.

Universitetet omtaler i ei pressemelding Furseth som et «religionssosiologisk nordisk fyrtårn» på grunn av sitt arbeid med religionens kompleksitet i offentlige sfærer, det voksende religiøse mangfoldet i vestlige land og sosiale og religiøse bevegelser.

Furseths tiltredelsesforelesning har tittelen "Kvinnene innenfor klassisk religionssosiologi og deres betydning for moderne teori" og blei avholdt fredag den 12. november i København.

- Jeg presenterte hovedteoriene til to tidlige kvinnelige sosiologer, Harriet Martineau og Ida B. Wells, pekte på deres syn på religion, og viste hvordan deres arbeid om betydninga av rase, kjønn og klasse for moderne sosiologi og religionssosiologi, noe som en spesielt kan se i arbeidene til Patricia Hill Collins, sier Furseth.

Av Erik Engblad
Publisert 16. nov. 2021 09:34 - Sist endret 16. nov. 2021 09:34