Tildelt pris for masteroppgave om sosial mobilitet og livskvalitet i Norge

Benedicte Nordahl Berntsen tildeles Våg å vite prisen 2021 for sin masteroppgave i sosiologi om sosial mobilitet og livskvalitet i Norge. Prisen deles ut til oppgaver som kombinerer høy faglig kvalitet med et tema som viser at studenten våger å utfordre og stille spørsmål ved det samfunnet tar for gitt. 

Fra venstre: studiedekan Trine Waaktaar, prisvinnere: Yue Yu Yang, Natalie Rolandsgard, Christina Kvamme Amengual, Sofie M. Gilbert, Benedicte N. Berntsen og dekan Anne Julie Semb. (Foto: Tron Trondal/UiO)

Benedicte Nordahl Berntsen, masterstudent i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ble 4. november tildelt Våg å vite prisen for hennes sosiologiske masteroppgave 'Nedenfra-og-opp' og 'ovenfra-og-ned': Sosial mobilitet og livskvalitet i Norge - Analyser av sammenhengene mellom sosial mobilitet, sosiale relasjoner, subjektiv livskvalitet og psykososial helse.

Tildelingen av prisen begrunnes med at Berntsens oppgave adresserer på eksemplarisk vis et både samfunnsmessig og teoretisk viktig forskningsspørsmål i sosiologien ved bruk av veldig gode data og selvstendige analyser av høy kvalitet. Berntsen berømmes også for å utfordre gjengse oppfatninger i sosiologien og samfunnet for øvrig om effektene av sosial mobilitet på livskvalitet, sosiale relasjoner og psykososial helse.

Våg å vite prisen deles hvert år ut til masterstudenter som har levert oppgaver som utfordrer etablerte sannheter, viser mot og samtidig holder et høyt faglig nivå. Prisen deles ut i fire kategorier og ble opprette i anledning SV-fakultets 50års jubileum. Dette er åttende år på rad at prisen utdeles.

Publisert 5. nov. 2021 10:12 - Sist endret 5. nov. 2021 10:23