Forskningsprosjekt om naturopplevelser søker deltakere

Forskningsprosjektet «Naturopplevelser» ser etter folk som ofte går turer, enten i byen, marka eller fjellet, til å delta i en spørreundersøkelse.

Forskningsprosjektet «Naturopplevelser» ønsker å forstå hvordan mennesker erfarer og fortolker sine opplevelser i naturen, som for eksempel når de er på tur, som daglige gåturer, dagsturer i marka og på fjellet og fotturer over flere dager, og også når de gjør mer hverdagslige ting som hagearbeid.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og University of Tampa, Florida. Undersøkelsen vil bli utført i en rekke land i tillegg til Norge og USA: Finland, Storbritannia, Canada, Australia, Argentina og Brazil. Prosjektleder i Norge er Inger Furseth, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) og prosjektleder i USA er professor Ryan Cragun. Prosjektet er finansiert av Social Sciences and Humanities Research Council, Canada.

Undersøkelsen består av to deler, en spørreundersøkelse og en intervjuundersøkelse. Deltakerne kan bli med på spørreundersøkelsen ved å klikke på en lenke som åpner undersøkelsen. I spørreskjemaet kan de også oppgi om de ønsker å delta på intervjuundersøkelsen ved å klikke på en lenke, som sender kontaktinformasjon til nettskjema og sikret server på Universitetet i Oslo. Det er fullt mulig å kun delta i spørreundersøkelsen og ikke delta i intervjuundersøkelsen.

Spørreskjemaet består av en rekke spørsmål om folks opplevelser og erfaringer når de er i naturen. Mot slutten er det også spørsmål om alder, utdannelse og inntekt. Det tar ca tjue minutter å fylle ut spørreskjemaet. Prosjektet spør ikke om personopplysninger, og det er heller ikke mulig å spore avsender til spørreskjemaet. Svarene som mottas vil altså være helt anonymisert.

Forskningsprosjektet samler kun inn opplysninger der det foreligger samtykke.

Bruk og lagring av data

Spørreundersøkelsen

  •       Informasjonen som oppgis i spørreundersøkelsen er anonymisert og kan ikke knyttes til den enkelte informant.
  •       Data fra spørreundersøkelsen vil bli analysert av flere grupper: prosjektlederen i USA, hans forskningsassistenter og studenter. Hans forskningsteam, som består av forskere i andre land som gjør samme spørreskjemaundersøkelse, vil også analysere data.

Intervjuundersøkelsen

  •       Prosjektet vil behandle informasjonen som oppgis i intervjuundersøkelsen konfidensielt ut fra norske regler om personvern.
  •       Bare den norske prosjektlederen og forskningsassistenter ved Universitetet i Oslo vil ha tilgang på intervjudata.
  •       Deltakernes svar vil kun bli lagret på prosjektleders og forskningsassistentenes datamaskiner, som er passordbeskyttet.
  •       Bakgrunnen til deltakerne vil bli endret for å beskytte deres anonymitet.

Resultatene fra begge undersøkelsene vil bli benyttet i både norske og utenlandske publikasjoner.

Dette prosjektet ender i 2025 og alle data fra intervjuundersøkelsen vil bli slettet etter prosjektets slutt. De anonyme data fra spørreskjemaundersøkelsen vil ikke bli slettet.

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.


Lenke til spørreundersøkelsen.

Publisert 24. nov. 2021 12:31 - Sist endret 24. nov. 2021 12:31