Karen O`Brien får prestisjefull internasjonal klimapris

- Denne klimaprisen er en anerkjennelse av min og mine kollegaers forskning på de samfunnsvitenskapelige implikasjonene av klimaendringene, sier Karen O`Brien, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og verdenskjent klimaforsker.

Bildet kan inneholde: skjerf, øye, hake, øyenbryn, iris.

En ære: Klimaforsker Karen O`Brien får  høythengende internasjonal pris fra BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award. Det er føste gang en forsker i Norge får denne prisen. (Foto: Erik Engblad/ UiO)

Karen O`Brien får BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award, i kategorien “Climate Change” for sitt nyskapende bidrag til å forstå de samfunnsmessige og menneskelige dimensjonene og konsekvensene av klimaendringene. O`Brien deler prisen på 400 000 euro med britiske Neil Adger  og kanadiske Ian Burton . Hun har samarbeidet med begge -  blant annet i FNs klimapanel.  I tillegg til pengesummen består prisen av et diplom og et kunstverk.

- Siden både Neil Adger og Ian Burton - som jeg -  er samfunnsgeografer opplever jeg også prisen som en anerkjennelse av vårt fags bidrag til å løse klimautfordringene og ta høyde for særlig de menneskelige og samfunnsmessige implikasjonene, sier O`Brien.

I selskap med flere Nobelprisvinnere

Det er den verdensomspennende finansgruppen – BBVA -  med sete i Spania, som står bak prisen, som hvert år deles ut i åtte ulike fagkategorier, som dekker et vidt spekter av akademia: «Basic Sciences -Physics, Chemistry and Mathematics-, Biology and Biomedicine, Information and Communication Technologies, Ecology and Conservation Biology, Climate Change, Economics, Finance and Management, Humanities and Social Sciences and Music and Opera.»

15 tidligere prisvinnere har senere blitt tildelt Nobelprisen i ulike kategorier. O’Brien, Adger og Burton har alle vært en del av FNs klimapanelet som fikk Nobels fredspris i 2007 sammen med Al Gore.

I begrunnelsen for tildelingen til Karen O`Brien vises det til hennes ledende posisjon i tre tiår som internasjonal ekspert på de sosiale og menneskelige sidene av klimaendringer.

Særlig trekkes evnen hennes til å integrere både utdanning, forskning og handling fram. Det legges også vekt på O`Briens evne til å bringe fram ny kunnskap om hva som skal til for å få mennesker til å skape og lede endring til et bærekraftig samfunn, som både gir gjenklang i akademia og samfunnet ellers. Hennes helhetlige tilnærming til fagfeltet klima og transformasjon, framheves også.

Endring verdens miljø trenger

Det er instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Anniken Hagelund, som har nominert Karen O`Brien til prisen.

- Karen O'Brien er en av verdens fremste samfunnsvitenskapelige eksperter på globale klima- og miljøendringer. Skal vi lykkes i å skape en mer klimavennlig framtid må vi forstå, ikke bare de fysiske aspektene ved klimaendringer, men også de sosiale. O`Briens forskning bidrar med viktig kunnskap om hva som skaper og hindrer den type sosial endring som verdens miljø trenger, sier hun.

Hagelund viser til at den kategorien O`Brien får prisen for handler om å utvikle kunnskap av særlig relevans for å håndtere vår tids store utfordringer, som klimaendringene.

- Det er denne prisen O`Brien har mottatt, mens andre prisvinnere er innen mer tradisjonelle vitenskapsdisipliner som medisin, økonomi osv, sier Hagelund.

 Som instituttleder er hun svært glad for å ha en kapasitet som Karen O`Brien med på laget.  

- Med sitt glødende engasjement både for forskningen, for undervisningen og for verdens klima er Karen en veldig inspirerende kollega og underviser. Hun skaper aktivitet rundt seg med mange stipendiater og innovative undervisningsmetoder.

Karen har utvilsomt vært sentral i å løfte norsk klimaforskning, og vi er veldig stolte av den viktige samfunnsvitenskapelige klimaforskningen som nå foregår på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hun er en engasjert og dedikert underviser og en flott ambassadør for klimaspørsmål og samfunnsgeografi, sier Hagelund.


Les også: 

Verden med virus: Synliggjør våre verdier

Karen O`Brien på listen over verdens mest siterte forskere

Av Gro Lien Garbo
Publisert 13. jan. 2021 10:56 - Sist endret 14. jan. 2021 15:46