Fikk UiO-pris for masteroppgave om EU og FNs bærekraftsmål

Hvem mener EU har mest ansvar for at vi når FNs bærekraftsmål? spurte Sigrid Jerpstad i sin masteroppgave i sosiologi. Nå har den gitt henne Universitetet i Oslos  bærekratfspris.

UiO har FNs bærekraftsmål høyt på agendaen. Et av tiltakene er den årlige prisen til beste masteroppgave knyttet til bærekraftsmålene. Sigrid Jerpstad er en av tre som får prisen for 2019.

 

 

«Who Should Bear the Burden? The EU´s Approach to Responsibility for the Sustainable Development Goals» er tittelen på oppgaven. I vurderingen blir den omtalt som relevant for alle som jobber med spørsmål om rettferdighet og urettferdighet på den internasjonale arenaen.

– I forhandlingene om FNs bærekraftsmål var det en konflikt mellom EU og utviklingsland om man skulle bygge på en gammel modell der ansvar hovedsaklig lå på tidligere kolonimakter, eller om man skulle velge en modell der land med best økonomi og størst utslipp skal ta mesteparten av ansvaret, forklarer Jerpstad.

I oppgaven viser hun hvordan EU argumenterte for den moralske plikten fremvoksende økonomier, som India og Kina, har til øke sine internasjonale forpliktelser. Demed tonet de ned betydningen av et historisk ansvar for å sikre en bærekraftig internasjonal utvikling.

Les mer:

Blogginnlegg av Sigrid Jerpstad: Who is responsible for sustainable development?

Masterstudent ved ARENA tildeles Universitetet i Oslos bærekraftspris

 

Publisert 28. aug. 2019 14:24 - Sist endret 20. okt. 2021 13:03