Are Skeie Hermansen får støtte til fremragende grunnforskning

Vi gratulerer Are Skeie Hermansen som en av de første mottakerne av Young CAS Fellow. Stipendet gis til fremragende yngre forskere under 40 år.

Are Skeie Hermansen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Foto:UiO

Are Skeie Hermansen mottar støtte til sitt prosjekt om lønnsforskjeller

Prosjektet er tverrnasjonalt og samler unge forskere og data fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Canada og USA: – Ved å samle forskere fra Skandinavia, Vest-Europa og Nord-Amerika vil vi kartlegge i hvilken grad institusjonelle kjennetegn påvirker innvandrere og deres etterkommeres muligheter i arbeidslivet. Er det f.eks. slik at variasjonen i innvandreres lønnsbetingelser på tvers av bedrifter er mindre i land med velregulerte arbeidsmarked og høy grad av kollektive lønnsforhandlinger? 

Ny satsning for yngre forskere

Young CAS Fellows er en ny satsning som har som mål å støtte fremragende yngre forskere under 40 år. Satsningen er utformet av Senter for Grunnforskning (CAS), en forskningsstiftelse som fremmer nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning, og Akademiet for yngre forskere (AYF), en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere.

Hver Young CAS Fellow mottar inntil 175 000 NOK i støtte fra CAS. Midlene skal brukes til utforming av forskningsprosjekter, nettverksbygging og tre samlinger i løpet av et år, hver på inntil fem dager. Mens CAS står for lokaler og administrativ støtte, vil AYF bidra med diskusjon, tips om formidling og strategier for videre utvikling av prosjektene. Tiltakene er ment å bidra til at unge forskere får muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren.

Hilde Nesse Tyssøy ved Birkelandsenteret for romforskning ved Universitetet i Bergen er den andre forskeren som mottok Young CAS Fellow i 2019. Hun får støtte til forskning for å estimere mengden elektronnedbør som treffer atmosfæren.

Publisert 25. feb. 2019 11:01 - Sist endret 17. okt. 2019 09:01