Støtte til nye prosjekter fra NFR

Trude Lappegård får midler til et prosjekt om fertilitet og sosial ulikhet, mens seks andre forskere ved instituttet får støtte gjennom samarbeid med andre institusjoner.

Skrivebord med telefon, papirer med mere.
Foto: Colourbox

Over 3 000 søknader konkurrerte om forskningsmidler i tildelingen fra Norges forskningsråd nå i desember. Ansatte på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fikk støtte gjennom disse prosjektene:

  • Falling fertility and rising social inequalities

Prosjektet er tildelt ISS med Trude Lappegård som prosjektleder. Det vil bli utlyst en postdoktorstilling og et Phd-stipendiat.

I snart ti år har Norge og Norden opplevd en nedgang i fødselstallene. Dette prosjektet vil undersøke årsakene til det synkende antallet barnefødsler, og også til de økende sosiale forskjellene i hvem som får barn. 

  • Intergenerational mobility and labour market inclusion

Koordineres av Knut Røed, Frisch-senteret. Fra ISS deltar Gunn BirkelundArne MastekaasaSolveig Topstad Borgen og Adrian Farner Rogne.

Prosjektet har som målsetning å bidra til økt forståelse av sosial mobilitet mellom generasjoner. Det vil studere aktuelle endringer i slik mobilitet og undersøke hvordan institusjoner og politiske tiltak former mulighetene for mobilitet, med særlig vekt på  arbeidsmarkedet.

  • A fair chance? How geography shapes life opportunities

Koordineres av Lena Turner, NOVA, Oslomet. Fra ISS deltar Terje Wessel

Prosjektet vil ta for seg hvordan geografiske omgivelser i forskjellige sammenhenger, som nabolaget og arbeidsplassen, spiller inn på folks økonomiske og sosiale status. Det vil følge individer i et livsløpsperspektiv og spørre hvordan  omgivelsene, og flytting mellom disse, gir ulike muligheter for sosial mobilitet.

  • Reaching out to close the border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe

Koordineres av Kristian Berg Harpviken, PRIO. Fra ISS deltar Katrine Fangen, samt at det blir lyst ut en postdoktorstilling.

Prosjektet vil studere moderne europeiske anti-immigrasjonsbevegelser og hvordan disse henter inspirasjon og samarbeider på tvers av landegrenser. Dette er bevegelser som  forfekter isolasjonisme, nasjonalisme og kulturell tradisjonalisme, men som ofte jobber transnasjonalt, med felles arrangementer, strategier og kampanjer.

Se omtale på prosjektets nettside hos PRIO.

 

Publisert 19. des. 2019 15:04 - Sist endret 20. des. 2019 13:16