Maren Toft tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje

Gullmedaljen tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: mynt, penger, hud, hake, hode.

–   Det er en vanvittig hyggelig pris å få, sier en strålende prisvinner når vi gratulerer henne på kontoret på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Maren Toft får prisen for sin sosiologiske doktorgradsavhandling fra 2018, en avhandling om klasseforskjeller i Norge, og spesielt om ulikhetene som konsentrerer seg på toppen av samfunnet. 
–    Det er en problemstilling man lenge har tenkt ikke er så relevant for Norge, så det betyr mye når prisen viser at det er en tematikk som blir verdsatt innen samfunnsforskningen på universitetet, sier Toft.

–    Hva fant du ut gjennom doktorgrads-prosjektet?

–    Jeg fant to ting. Det ene er at jeg ser på karrierene til de som får det vi kaller overklasseposisjoner i Norge. Det kan være toppstillinger i akademia, kulturlivet, næringslivet, byråkratiet, politikken eller eliteprofesjonene.  Her finner jeg at de som har oppvokst i ressurssterke familier, tenderer mot å ha en mer stabil og langvarig tilknytning til sine topp-posisjoner, enn de som kommer fra hjem med færre maktressurser. Hvis vi bare ser på sjansene til å få innpass i maktposisjoner kan man på den måten overdrive hvor «åpent» Norge bør sies å være, påpeker hun.

–    Det andre jeg fant har å gjøre med geografi. Jeg har sett på hvilken type nabolag folk bor i gjennom livet. Hovedfunnet her er at folk som bor i vedvarende rikdom bor i de mest segregerte områdene – med folk som ligner dem selv – og flytter over mindre distanser gjennom livsløpet, enn de som typisk bor i vedvarende fattige omgivelser, sier Toft

–    Dette kan bety at noen mennesker i Norge som har mye makt, har forholdsvis liten kontaktflate med folk som er vanskeligstilte eller har andre typer livserfaringer enn dem selv. Det er grunn til å tro at dette betyr noe for hvordan de forholder seg til samfunnet, men det får bli et tema for videre forskning, framhever hun.

Maren Toft har nå en stilling som postdoktor, og hun fortsetter forskningen på norske eliter, nå med et mer historisk perspektiv. Prosjektet hun er en del av, skal spesielt studere betydningen av formue for opphopingen av fordeler over tid.

Publisert 20. juni 2019 15:03 - Sist endret 1. sep. 2019 21:58