Karen O’Brien på liste over verdens mest siterte forskere

Den engasjerte samfunnsgeografen anerkjennes som en av «verdens mest innflytelsesrike forskere i det siste tiåret».

portrettbilde Karen O'Brien
Foto: Susan Jackman

«Highly Cited Researchers» er en årlig liste over hvilke forskere som blir oftest sitert av sine fagfeller. Den utarbeides av selskapet Web of Science, og årets utgave dekker publiseringer i perioden 2008 – 2018. Karen O’Brien er en av seks forskere på listen fra Universitetet i Oslo, og den eneste samfunnsforskeren. Utgiverne anslår at om lag én av tusen forskere i verden er tatt inn på listen, på bakgrunn av deres «exceptional influence and performance».

Listen bygger på en gjennomgang av mer enn 11 000 tidsskrifter fra hele verden og rangerer forfattere, institusjoner, land og tidsskrifter innenfor 21 fagfelt, pluss i kategorien tverrfaglig. Det er som tverrfaglig O’Brien står oppført. Antall siteringer er ikke oppgitt, men i Google Scholar er hun i skrivende stund registrert med 20 273 siteringer.

Til daglig er O’Brien professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Hun er vel kjent for sin forskning på konsekvenser av klimaendringer, med vekt på samfunnsmessig sårbarhet og vår evne til tilpasning og endring. Ved siden av rent akademiske publikasjoner, har hun blant annet bidratt til fire av rapportene fra FNs klimapanel.

Siterings-listen viser O’Briens høye anseelse innenfor akademia, men hun er vel så kjent for å bruke sin omfattende kunnskap til å engasjere enkeltpersoner, organisasjoner og kommuner i klima-rettet arbeid. Som forsker har hun markert seg som tverrfaglig. Utenfor universitetet er hun opptatt av å bygge ned skillene mellom akademikere og praktikere. Engasjementet og kunnskapen er høyt verdsatt på begge områder.

Se hele listen: Highly Cited Researchers

Av Erik Berge
Publisert 22. nov. 2019 10:26 - Sist endret 22. nov. 2019 10:26