Får forskerstøtte fra svensk prestisjeprogram

Med støtte fra det svenske prestisjeprogrammet Pro Futura Scientia får postdoktor Are Skeie Hermansen muligheten til å fordype seg ytterligere i forskning på etnisk ulikhet og integrasjon. Stipendet innebærer forskningsopphold i Sverige, internasjonalt og i Norge.

Inngangsportal og innfelt portrettbilde

Swedish Collegium for Advanced Study ved Uppsala universitet

Foto: (WT-shared) Riggwelter at wts wikivoyage / Wikimedia Commons

Pro Futura Scientia-programmet tilbyr fremtredende unge forskere en fem-årsperiode til å fordype seg i egen forskning. Are Skeie Hermansen, som er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er en av fem forskere som ble antatt til programmet og var Universitetet i Oslos kandidat. 

– For meg er dette en veldig flott mulighet til å forfølge egne forskningsinteresser, sier Hermansen, der vi treffer ham på instituttet på Blindern.

– Ikke minst gir det meg mulighet til å delta i dynamiske forskningsmiljøer ved ledende institusjoner i Sverige og USA, eller andre steder, og det med en innbakt mentorordning. Og så får jeg muligheten til å kvalifisere meg til en fast stilling.

Det anerkjente programmet drives av Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Det ble opprettet i 1999 i samarbeid med Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond og retter seg mot lovende unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Are Skeie Hermansen vil nå få muligheten til å fordype seg ytterligere i sin forskning på etnisk ulikhet og integrasjon blant innvandrere og deres etterkommere.

I den fjortende runden av Pro Futura ble totalt 30 nominasjoner sendt fra 16 universiteter, og Hermansen altså fra Universitetet i Oslo. En internasjonal evalueringsgruppe vurderte søknadene, og Blindern-sosiologen er en av fem forskere som ble antatt.

Forskerne ble valgt ut på grunn av kvaliteten på forskningen deres og også på grunn av evnen til i framtiden å kunne arbeide selvstendig og nyskapende, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Ideen med programmet er å tilby unge forskere best mulige vilkår og gå gi dem muligheten til drive med fri og nysgjerrighets-drevet forskning i en fem-årsperiode. De utvalgte forskerne tilbringer ett til ett og et halvt år ved SCAS i Uppsala, ett år ved et internasjonalt ledende institutt eller forskningsmiljø utenfor Sverige, og resten av perioden ved sitt opprinnelige universitet.

I 2018 fikk Are Skeie Hermansen tildelt midler fra Norges Forskningsråds program FRIPRO – Unge forskertalenter; se artikkel om tildelingen.

Les mer om Pro Futura Scientia.

Publisert 5. juli 2019 10:58