Vinnere av Faglitterært forfatterstipend 2018

ISS gratulerer Jørn Ljunggren og Magne Flemmen med Faglitterært forfatterstipend 2018 for prosjektet Klasse og ulikhet - en innføring.

Både Magne Flemmen og Jørn Ljunggren har satt sitt tydelige preg på det norske sosiologimiljøet de siste årene med bøker og fagartikler innen klasseteori og klasseanalyse. Foto: UiO

Jørn Ljunggren og Magne Flemmen mottar hovedstipendet fra Cappelen Damm Akademisk på 150 000 kr for å utarbeide en lærebok der det teoretiske grunnlaget innen klasse- og ulikhetsfeltet gjøres relevant for norske studenter, med empiriske eksempler fra det norske samfunnet. 

 - Juryen mener Ljunggren og Flemmen har skrevet en ambisiøs og faglig sterk prosjektbeskrivelse og et interessant prøvekapittel. Vi tror boka vil bli et viktig referanseverk for studenter i innenfor en lang rekke utdanninger i årene som kommer.

Les hele begrunnelsen her

Publisert 1. juni 2018 10:58 - Sist endret 1. juni 2018 10:58