Utlysning: Tre masterstipend ved SV-fakultetet

I forbindelse med skole og universitetssamarbeidet i regi av FIKS (Forskning, innovasjon, og kompetanseutvikling i skolen) ved UV, utlyser SV-fakultetet tre masterstipender på til sammen 30.000 kroner hver.

Disse masterstipendene tildeles studenter som skriver masteroppgaver med samfunnsfaglig eller samfunnsdidaktisk vinkling som kan være bidra med å styrke kunnskap om skole og samfunn, og faglig samarbeid mellom skoler og universitet. Se egne nettsider for FIKS. Det forventes også at studentene som mottar stipend er med på å komme med råd og innspill til gruppen ved SV-fakultet basert på sitt arbeid om masteroppgaven.    

Temaene kan være:

Det er også fint om oppgaven også har noe fokus på:

  • Hvordan de overnevnte temaene er knyttet til undervisning (samfunnsfagdidaktikk).
  • Eller hvordan temaene er relevante for skole i bred forstand  

Vi forventer at du:

  • Skriver maks ½ side med kort motivasjon for hvordan du mener at oppgaven din passer inn. Legg også ved prosjektskisse.
  • Assisterer et faglig arrangement mellom universitetet og skoler våren 2019: f.eks. faglig frokost med skoleledere og lærere.
  • Bidrar med utvikling av ideer til faglig samarbeid mellom skole og universitet på et eller to møter med tre faglige ansatte ved Institutt for skole og lærerutdanning og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Hvem kan søke?

  • Lektorstudenter i samfunnsfag som er eller skal i gang med masteroppgaven
  • Masterstudenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet som er eller skal i gang med masteroppgaven

Hvordan søker jeg?

Frist for søknad

  • 1 februar 2019

Ta kontakt dersom du lurer på noe angående søknaden: 

  • Øyvind Wiborg: oyvind.wiborg{a}sosgeo.uio.no

 

Publisert 11. jan. 2019 10:47 - Sist endret 11. jan. 2019 10:47