Ny rapport: Plan S må konsekvensutredes

I en ny rapport krever forskere fra Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo (UiO) en konsekvensutredning av ‘Plan S’.

Trude Lappegård og Torbjørn Skardhamar fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er to av forskerne som har bidratt til innholdet i rapporten Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater.

Rapporten peker på en lang rekke problematiske sider ved "Plan S", som svekkelse av kvalitetssikring, mindre internasjonalisering og dårligere muligheter for å skille mellom god og dårlig forskning.

Rapporten kommer med anbefalinger som er rettet mot å sikre åpen tilgang til forskningsresultater, samtidig som forskningens integritet og samfunnsverdi opprettholdes.

Rapporten kan leses i sin helhet her

 

Publisert 12. nov. 2018 10:46 - Sist endret 12. nov. 2018 10:46