Kunnskap Oslo-pris til student ved ISS

Hannah Eline Ander mottok torsdag 28.juni pris for sin masteroppgave i samfunnsgeografi «Et ubehagelig mangfold: En studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland». ISS gratulerer!

Hannah Eline Ander (UiO) tildeles pris for masteroppgaven: «Et ubehagelig mangfold: En studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland». Prisen ble delt ut av byråd for næring og eierskap, Kjetil Lund. Foto: Oslo kommune

Oslo kommune og Kunnskap Oslo delte ut 220 000 kroner i premiering til beste forskningsarbeid publisert av vitenskapelig ansatt i 2017 og de tre beste masteroppgavene med Oslo-tema.

— Oslo trenger forskningsbasert kunnskap. Derfor premierer vi forskning som er viktig for byens utvikling, sier Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Hannah Eline Ander mottok en av prisene for beste masteroppgave med oppgaven Et ubehagelig mangfold. En studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland

- Oppgaven beskriver Olafiagangen med mange utfordringer og peker på dilemmaer som myndighetene står overfor når det skal planlegges for inkludering og mangfold. Dette er en oppgave som Oslo kommune kan ha god nytte av, i følge begrunnelsen.

Prisen for beste masteroppgave ble også tildelt Cyriac George (UiO) og Simen A. Skaare Johnsen og Bjørn Tore Furnes (Oslo Met).

Bente Ailin Svendsen ved Universitetet i Oslo fikk prisen for beste forskningsarbeid med «The Dynamics of Citizen Sociolinguistics» og for utstillingen «Oslo sier».

ISS gratulerer alle prisvinnerne!

Kunnskap Oslo:

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. De fire initiativtakerne Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI fikk med seg over 30 andre utdannings- og forskningsinstitusjoner ved etableringen av Kunnskap Oslo i 2008.

Medlemmene av Kunnskap Oslo arbeider for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum innenfor utvalgte områder. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden. Styret ledes av Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Av Therese Næss Marthinsen
Publisert 29. juni 2018 11:05 - Sist endret 29. juni 2018 11:06