H.M. Kongens gullmedalje 2018 til Heidi Grundetjern

Heidi Grundetjern mottok i går Hans Majestet Kongens gullmedalje for beste avhandling på det Samfunnsvitenskapelig fakultet. Vi gratulerer!

Heidi Grundetjern. Foto: Matthis Kleeb Solheim

Grundetjern har forsket på kvinners erfaringer og roller i den tunge narkotikaøkonomien i Norge, med et særlig fokus på kvinner som selger narkotika i høyere sjikt. Avhandlingen Dealing with Gender. Unpacking the Variations of Women’s Experiences in the Illegal Drug Economy handler om de strategiene kvinnelige narkotikaselgere bruker for å fungere i en verden preget av menn, maskulinitet og vold.

- Grundetjern har brukt vanskelig tilgjengelige og solide data og utfordret både kriminologi, rus- og kjønnslitteratur i sin avhandling, i følge begrunnelsen. Rusfeltet har generelt vært preget av et fokus på mannlige brukere. Økonomien og markedet er delvis ignorert fordi data er vanskelig tilgjengelig og kvinner underbeskrevet. Ved å forske på kvinnelige narkotikaselgere, har Grundetjern møtt begge disse utfordringene.

Heidi Grundetjern er nå ansatt som Assistant Professor på det anerkjente University of Missouri-St Louis i USA. Kriminologiprogrammet på dette universitet er rangert som det tredje beste i USA og har vært hjem for noen av de beste amerikanske kvalitative rus- og kriminalitetsforskerne over en årrekke.

H. M. Kongens gullmedalje er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907.Medaljen blir årlig utdelt til «en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo». Ifølge reglementet må «arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur». Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene.

 

Publisert 4. sep. 2018 09:34 - Sist endret 23. okt. 2018 15:45