ERC grant for å se på Kinas forbindelser med utlandet

- Det har ikke gått ordentlig opp for meg enda at jeg virkelig har fått et ERC-starting grant, sier Kina-forsker og samfunnsgeograf Heidi Østbø Haugen. Med 14,2 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) skal hun se nærmere på hva som gjør at Kina velger de samarbeidspartnerne landet gjør i handel med utlandet.

Kina og verden: - Jeg får mulighet til å forske på det jeg synes er aller mest spennende i mange år fremover, sier Heidi Østbø Haugen.

Heidi Østbø Haugen, som har søkt om EU-midler gjennom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), skal tilbringe dette studieåret i Kina. Da med midler fra Forskningsrådet til et prosjekt finansiert av FRIPRO Unge forskertalenter.

Feltarbeid i Kinas spydspiss

- FRIPRO-søknaden var en viktig forberedelse i arbeidet med prosjektutformingen for Starting Grant-prosjektet, forteller hun. Planleggingen av ERC starting grant-prosjektet:  Brokering China´s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration tar hun fatt på våren- 2019. Da skal Østbø Haugen rekrutterer internasjonalt og bygge opp et team. Feltarbeidet skal foregå i Sør-Kina, som er et område, hvor hun har forsket på Kinas internasjonale forbindelser gjennom ulike prosjekter siden 2009. Området har vært en spydspiss for Kinas reformpolitikk og åpning mot resten av verden.

Mye på spill

- Da jeg var postdoktor på ISS søkte jeg bredt. Jeg var glad og lettet da jeg fikk tilslag fra både Forskingsrådet og ERC. Dette gir meg mulighet til å forske på det jeg synes er aller mest spennende i mange år fremover og å bygge opp en forskningsgruppe med bred kompetanse, sier Østbø Haugen. Hun har sprettet champagnen, men tror det vil ta tid før gleden synker ordentlig inn over hva hun har oppnådd. 

- En søknad til ERC-grant er veldig tidkrevende og delt inn i flere faser, understreker hun.

- Jo lenger man kommer i prosessen, jo mer tid bruker man på søknaden, og jo mer oppleves det at står på spill 

- Hvilket råd har du til andre som ønsker å søke ERC starting grant?

 - Det viktigste for meg var å bruke lang tid på å utvikle en prosjektidé som kunne være bærende i denne typen søknader Jeg fikk råd om å ikke legge ut på noen «fishing-expedition», men finne ut akkurat hvordan mitt prosjekt skulle flytte forskningsfronten. I tillegg er det viktig å argumentere for hvorfor akkurat du er den rette -  det vil si at du er i en unik posisjon til å gjennomføre det. Og så må prosjektet være viktig.  Du må altså brenne for prosjektet, være overbevisende og ha evnen til å selge det inn.

- Du har vært opptatt av formidling av forskning. Har det hjulpet deg i søknadsprosessen?

- Det at jeg snakker jevnlig med journalister har nok lært meg å formulere budskapet mitt kortfattet, si på i hvert fall 300 ord.

Jeg har også lært meg først å ta det viktigste og så å komme inn på det mer komplekse, som vi forskere har en tendens til å starte med.

Det kan ha hjulpet meg med å spisse søknadene mine.

Ny kunnskap:  - Vi skal følge transnasjonale forbindelser mellom Kina og omverdenen over tid, sier Heidi Østbø Haugen.

- Helt konkret hva handler Brokering China´s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration starter om?

- Utgangspunktet er den realiteten at Kinas internasjonale forbindelser blir flere og flere og tar mange ulike former. Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan transnasjonale relasjoner skapes. Dette prosjektet vil frembringe slik kunnskap. Prosjektet skiller seg fra tidligere studier ved at vi undersøker hvordan aktører inntar en mellomposisjon, som gjør at de kan fungere som kanaler mellom ulike grupper på ulike geografiske nivåer. Forskningsgruppa vil bruke både intervjuer og deltakende observasjon som metode, og følge utvalgte transnasjonale forbindelser over tid for å finne ut mer om hvordan de utvikler seg, forteller Heidi Østbø Haugen. 

Heidi Østbø Haugen er en av seks ved UiO som har fått ERC-starting grant - og en av fire fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Les rektorbloggen: Seks nye ERC starting grants - vi gratulerer!

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 1. aug. 2018 13:07 - Sist endret 7. aug. 2018 17:03