10 tips for sterkere samfunnsforskning

Willy Pedersen og Gunn Elisabeth Birkelund leder hver sin forskningsgruppe i sosiologi, og begge fikk høyeste score i Forskningsrådets SAMEVAL evaluering. Hvilke faktorer har vært viktige for at de nådde dette målet? 

Willy Pedersen og Gunn Elisabeth Birkelund er glade og stolte over resultatene i SAMEVAL evalueringen. Foto: UiO

Les deres 10 tips for en sterkere samfunnsforskning i Aftenposten 4.juli 2018:

Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning

Publisert 10. juli 2018 14:17 - Sist endret 11. juli 2018 11:21