Ny støtteordning for formidling av kunnskap om Oslo

Osloforskning innfører fra 2018 en ny støtteordning for formidling av forskningsresultater. Støtten er primært tiltenkt arrangement og aktiviteter som formidler resultatene til en videre krets.

Forskning om Oslo og Osloregionen er i sterk vekst, men mye av forskningen når en beskjeden leserkrets. Det publiseres en strøm av artikler i gode internasjonale tidsskrift, samt i bøker på internasjonale forlag, uten at resultatene formidles til allmenheten. Det er også markante skiller mellom forskningsmiljøene og myndighetene, og noen ganger på tvers av forskningsmiljøene.

Osloforskning ønsker å rette på denne situasjonen ved å støtte arrangement og aktiviteter som formidler resultatene til en videre krets. Det kan dreie seg om konferanser, seminar, workshops, utstillinger eller digitale presentasjoner. Det kan også dreie seg om nye tekster, for eksempel artikler eller bøker som sprer kunnskapen på en tydelig og lettfattelig måte. Prosjektene må ha relevans for Oslo ved at de berører Oslos utfordringer eller Oslos egenart. Det er ikke tilstrekkelig at Oslo inngår i nasjonale studier; det er heller ikke tilstrekkelig at forskningen utføres i Oslo. Vi stiller ingen krav til faglig innretning - ansatte ved alle fakulteter kan søke. Forskere ved andre institusjoner enn UiO kan ikke stå som søker, men kan gjerne delta i prosjektene.

Osloforskning vil ordinært innvilge søknader mellom 50 000 og 150 000 i denne kategorien. Første søknadsfrist er 15. februar 2018.

Les mer om Osloforskning og hvordan du kan søke støtte

Publisert 21. des. 2017 12:51 - Sist endret 21. des. 2017 12:51