Kunnskap Oslo-pris til forsker og student ved ISS

- Oslo trenger forskningsbasert kunnskap, derfor premierer vi forskning som er strategisk viktig for byens utvikling, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo. 

prisutdeling Kunnskap Oslo

Are Skeie Hermansen (nr.2.fra venstre) mottok pris for beste forskningsarbeid og Pål Oskar Hundebo (til høyre) mottok pris for beste masteroppgave fra Kunnskap Oslo. Foto: Ninja Sandemose

Oslo kommune og Kunnskap Oslo delte ut 220 000 kroner i premiering til beste forskningsarbeid og beste masteroppgave publisert i 2016 av en vitenskapelig ansatt og de tre beste Masteroppgavene. Forskningsarbeidet er avgrenset til å handle om befolkningsvekst, flerkulturelt fellesskap, kunst, kultur og arkitektur, innovasjon og verdiskaping.

 Are Skeie Hermansen, postdoktor ved ISS, mottok prisen for beste forskningsarbeid med  Moving Up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. Oslo som hovedstad står i en særstilling med tanke på innvandring til Norge. Hvordan barn av innvandrere klarer seg som voksne, er lakmustesten på hvordan vi lykkes med integrering.

- Skeie Hermansens forskning gir ny og viktig kunnskap om et tema med stor betydning for Oslos fremtid, på et felt der meningene ofte er sterkere enn kunnskapsgrunnlaget, sier Lippestad.

Pål Oskar Hundebo, student ved ISS, mottok en av prisene for beste masteroppgave med  Towards Spatial Assimilation?” Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region

Konsentrasjon av homogene etniske grupper på små områder kan være problematisk i et integreringsperspektiv. Hundebo bidrar med viktig ny kunnskap om hvordan segregering både reproduseres og endres.

- Den kulturelle integreringen er viktig for mangfoldet i Oslo og denne masteroppgaven viser at til tross for at bosettingsmønstre gjentar seg i generasjonen etter, er dette likevel godt integrerte og ressurssterke nabolag som er langt fra marginaliserte, sier Lippestad.

Prisen for beste masteroppgave ble også tildelt Brage Hammeren Pedersen (Institutt for sosialantropologi, UIO) og Matteo Lomaglio (AHO).

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi gratulerer prisvinnerne med fremragende innsats!

Kunnskap Oslo:

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner og -miljøer. De fire initiativtakerne Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI fikk med seg over 30 andre utdannings- og forskningsinstitusjoner ved etableringen av Kunnskap Oslo i 2008.

Medlemmene av Kunnskap Oslo arbeider for å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum innenfor utvalgte områder. Målet er å styrke Oslos attraktivitet som et sted å studere, forske og innovere for talenter fra hele verden. Styret ledes av Oslo kommune v/Geir Lippestad.

Publisert 8. juni 2017 15:29 - Sist endret 9. juni 2017 09:46