English version of this page

Ragnvald Kalleberg (1943 – 2016)

Med professor Kallebergs bortgang 28.11.2016 har mer enn 50 års tilknytning til sosiologien og til UiO fått sin avslutning.

Portrett av Kalleberg

Ragnvald Kalleberg (1943 – 2016)

Ragnvald Kalleberg fikk plass i lærerkollegiet ved det som den gang het Instituttet for sosiologi umiddelbart etter magistergraden i 1971. Siden har han vært knyttet til instituttet som forsker, deretter som førsteamanuensis (1984) og professor (2003), i perioden 1992-1994 også som instituttbestyrer.

I den første og lengste delen av sitt aktive liv var Kalleberg engasjert i arbeidslivsforskning, som forsker og foreleser. Hans fokus var særlig rettet mot spørsmål om bedriftsdemokrati og arbeidsmiljøspørsmål.  Hans arbeid om «Arbeidsmiljøreform som deltakerdemokratisering» ble et skjellsettende bidrag. Fra 1990-95 var han leder for Program for sammenlignende organisasjonsanalyse, et kraftsenter som ikke minst engasjerte studenter og yngre forskere.

Ragnvald Kallebergs interesser var samtidig langt mer omfattende; han skrev bredt om vitenskapsteori, kritisk teori, faghistorie, demokrati og etikk. Et langvarig engasjement var den sosiologiske forståelsen av universitetenes plass i samfunnet. Han fylte en rekke verv ved UiO, som leder av komiteen for forskningsformidling, medlem av styringsgruppen for ledelsesutvikling, leder av UiOs Innsatsområde for etikk. Han ledet også den nasjonale komiteen for forskningsetikk i samfunnsfag og humaniora (NESH) 2000 til 2005, og var medlem av en rekke andre komiteer for forskningsetikk. Det ga også støtet til en rekke publikasjoner om forskningsetiske problemer.

De siste to årene måtte Ragnvald Kalleberg leve med en langvarig og stadig mer ubønnhørlig sykdom. Likevel mistet han ikke livsgnisten. Helt til det siste arbeidet han med å ferdigstille nye publikasjoner, arbeidet med den siste ble avsluttet kort tid før han gikk bort.  Karakteristisk nok hadde den tittelen “Question-Driven Sociology and Methodological Contextualism”. Ragnvald Kalleberg sluttet aldri å stille spørsmål. Hans diskusjonsglede ble også en kilde til energi og engasjement hos dem han trakk inn i samtale.

- Av Fredrik Engelstad på vegne av kolleger ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Viktige publikasjoner

Les Rangvalds siste artikkel i boka Vitenskapelig (u)redelighet, som ble ferdigstilt noen få uker etter han døde:

Rangval Kalleberg (2016). "God og dårlig henvisningsskikk i forskning," in Torkild Vinther, Vidar Enebekk og Jacob C. Hølen (red.), Vitenskapelig (u)redelighet, Cappelen Damm Akademisk, s. 67-99.

Uvalgte publikasjoner:

Ragnvald Kalleberg (2016). “Question-Driven Sociology and Methodological Contextualism”. In Peter Sohlberg og Håkon Leiulfsrud (eds.), Theory in Action. Theoretical Constructionism. Leiden: Bril, pp.  89-107.

Kalleberg, Ragnvald (2015). Scientific Misconduct, Plagiarism, and Institutional Control of Misconduct. In James D. Wright (ed.),  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, volume 21, 2nd Edition.  Elsevier.

Kalleberg, Ragnvald (2014). The Role of Public Intellectual in the Role-Set of Academics. In Christian Fleck & Andreas Hess (eds.), Knowledge for Whom? Public Sociology in the Making.  Ashgate, pp. 252 – 274.

Kalleberg, Ragnvald (2011). The Cultural and Democratic Obligations of Universities, In  Academic Identities - Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.  Cambridge Scholars Publishing, pp. 88 – 125.

Kalleberg, Ragnvald (2010). The Ethos of Science and the Ethos of Democracy, In Craig Calhoun (ed.), Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science.  Columbia University Press, pp. 182 – 213.

Publisert 30. nov. 2016 13:35 - Sist endret 30. jan. 2018 10:31