Aktuelt - Side 2

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Offisielt, Business, Kollisjonsarbeider.
Publisert 17. juni 2019 14:20

Har vi ikke lest Hannah Arendt før, bør vi lese henne nå, skriver Cathrine Holst i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 4. juni 2019 13:46

Bekymringene om kvalitetskontroll blir ikke tatt på alvor, skriver Torbjørn Skardhamar i Khrono etter å lest de endelige retningslinjene for Plan S om åpen tilgang til publisert forskning.

Publisert 3. juni 2019 15:45

17. mai er paradoksenes dag. Den er pompøs og folkelig; sjåvinistisk og inkluderende og den har vist en forbløffende evne til endring innenfor et ganske stabilt konsept, skriver Grete Brochmann i Morgenbladet.

Publisert 28. mai 2019 12:58

I en tid da ledende sosiologer mente klasseskillene var borte, viste Lennart Rosenlund at de bare hadde fått nye uttrykk, skriver Magne Flemmen i en artikkel i Klassekampen i anledning Rosenlunds 75-årsdag.

Publisert 27. mai 2019 10:02

Marianne Nordli Hansen er en av gjestene når Utdanningsforbundets podcast Lærerrommet spør om det finnes bedre alternativer enn karakterer og adresse som opptakskriterier til videregående skole.

Publisert 23. mai 2019 09:27

– Boligpolitikken burde vært mer innrettet mot trengselsproblemene vi har innen boligmarkedet i de store byene, sier Terje Wessel til Klassekampen i en artikkel om hovedstadens boligmarked.

Publisert 20. mai 2019 14:01

Avisenes bruk av nedsettende betegnelser av fattige øker med arbeidsledigheten, skriver Maren Toft i en artikkel i Morgenbladet om et britisk forskningsprosjekt.

Marianne Nordli Hansen
Publisert 13. mai 2019 10:05

I en artikkel i Forskerforum om arbeiderklassegutten som ble Norges yngste professor, er Marianne Nordli Hansen intervjuet om forskning på sosial bakgrunn blant norske akademikere.

Willy Pedersen
Publisert 13. mai 2019 10:03

Ungdom fra både den økonomiske og kulturelle overklassen kan slite. Men det arter seg helt ulikt, skriver Ingunn Eriksen, OsloMet, og Willy Pedersen i en artikkel i Morgenbladet.

Publisert 6. mai 2019 14:24

Er konflikter et tegn på vellykket integrering av innvandrere? Grete Brochmann har skrevet en kommentar i Morgenbladet etter å ha hørt den tyske sosiologen Aladin El-Mafaalani snakke om «integrasjonsparadokset».

Publisert 6. mai 2019 10:14

Portrettintervju med Willy Pedersen i Aftenposten/A-magasinet,

Publisert 2. mai 2019 13:37

Cathrine Holst er intervjuet i Kilden, som en av redaktørene og medforfatter av boka Europeisering av nordisk likestillingspolitikk.

Publisert 2. mai 2019 11:32

Sudan er ikke noe enkeltstående tilfelle. Fagbevegelsen har i mange afrikanske land vært demokrati-skoler og avgjørende i demokratibygging, skriver Camilla Houeland.

Publisert 23. apr. 2019 12:45

Avtalt slåssing blant russen blir langt på vei tolerert av samfunn og foreldre, sier Willy Pedersen i NRKs Dagsnytt 18, og han mener det skyldes at såkalt "beefing" foregår blant samfunnselitens barn, som ruller i egne busser.

Publisert 23. apr. 2019 09:52

Boligmarkedet var tema i en spesialutgave av NRKs Dagsnytt 18 i påskeuka. Terje Wesssel deltok med bakgrunn i hans forskning på ulikhet i bosituasjonen i norske byer.

Publisert 1. apr. 2019 16:18

– Da de første resultatene av analysen tikket inn, holdt jeg på å ramle av stolen, sier Anne Bitsch til Uniforum, som har intervjuet henne om doktorgradsavhandlingen.

Publisert 25. mars 2019 13:45

Terje Wessel er intervjuet i en artikkel på NRK Ytring om forskningen som viser  hvordan besteforeldres bosituasjon på 1960-tallet påvirker barnebarnas bosituasjon i dag.

Publisert 21. mars 2019 13:57

Under seremonien i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler redegjorde Are Skeie Hermansen for sitt forskningsprosjekt på lønnsforskjeller og innvandring.

Publisert 1. mars 2019 13:29

– Dette gikk bedre enn man kunne frykte, men ikke som håpet, sier postdoktor Camilla Houeland om valggjennomføringen i Nigeria.

Publisert 1. mars 2019 10:04

Innvendingene mot økt fedrekvote er mange. Men er de gode? spør professor Anne Lise Ellingsæter i sin kronikk i Dagens Næringsliv.

Are Skeie Hermansen er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Foto:UiO
Publisert 25. feb. 2019 11:01

Vi gratulerer Are Skeie Hermansen som en av de første mottakerne av Young CAS Fellow. Stipendet gis til fremragende yngre forskere under 40 år.

Publisert 12. feb. 2019 10:19

Kultureliten i Norge og Sverige fremstår i mediesammenheng som smakselitistisk, politisk korrekt, mektig, arrogant og privilegert. Svensk kulturelite er mest politisert og forhatt. Dette er hovedfunn i professor Anne Krogstads ferske analyse av norske og svenske avisartikler.

Publisert 28. jan. 2019 10:23

Elitestatus vekker tilsynelatende sterke negative assosiasjoner her i landet. – Det strider imot det norske likhetsidealet om å være helt vanlig, sier sosiolog Jørn Ljunggren til Aftenposten.

Publisert 28. jan. 2019 10:12

Professor Anne Lise Ellingsæter vil at menn skal tematiseres i debatt om fødselstall.

Publisert 21. jan. 2019 11:01

Forkjemperne for Plan S må nå slutte å påstå at høringen om åpen tilgang var en tilstrekkelig utredning, i følge professor Torbjørn Skardhamar.